Samarbeidsaktører

Prosjektet » Et bedre liv» eies og driftes av følgende organisasjoner:


alarm no backLandsdekkende bruker- og pårørende-organisasjon. De fleste ansatte har egenerfaring enten som bruker eller som på- rørende. Viktige arbeids-områder er brukermedvirkning på system- og individnivå, samt likemanns- og selvhelpsarbeid.

Logo-med-tekst
Nasjonal bruker-, pårørende- og interesse-organisasjon for alle som opplever foreldres rusbruk som en belastning, og som har som hovedmål og fremme barn av rusmisbrukeres posisjon og stemme i samfunnet

Norges største organisasjon av og for pårørende av rusavhengige. IVARETA fremmer pårørende i helse- og rus- politiske sprøsmål, og jobber for at deres perspektiver skal ivaretas innen brukermedvirkning.

 

 


STØTTET AV X
Prosjektet er støttet av Extrastiftelsen