Om prosjektet

cropped-e4-copy1.jpg

Denne bloggen er et samarbeid mellom A-larm, IVARETA og BAR og har sitt utspring i pasientundervisningen og temadagene vi arrangerer gjennom prosjektet «Et bedre liv».

Formålet med bloggen er å videreformidle erfaringer vi gjør oss i gjennomføringen av prosjektet. Tekstene vil derfor hovedsaklig fokusere på temaer knyttet opp mot recovery, erfaringskunnskap, likepersonsarbeid, håp, brukermedvirkning og pårørende-involvering på rusfeltet.BAKGR
UNN FOR PROSJEKTET:

Prosjektet «Et bedre liv» er støttet av ExtraStiftelsen, hensikten er å formidle håp og kunnskap til pasienter i rusbehandling» Prosjektet er et samarbeid mellom A-larm, BAR og IVARETA, siden vi har et fokus på mangfoldet deltar det mange fra andre deler av brukerfeltet.

Hensikten med prosjektet er å formidle håp og kunnskap. Dette gjør vi gjennom en temadag, arrangert av brukere og pårørende, for pasienter og behandlere i rusbehandling. Vi har på temadagen undervisning om temaer og verktøy brukere og deres pårørende har opplevd som nyttige  i bedringsprosesser.

Noe av det vi snakker om er:

  • Indviduell plan (IP)
  • Brukermedvirkning og pårørendeinvolvering
  • Recovery og selvhjelp
  • Hverdagen etter rusbehandling
  • Bruker- og pårørendeorganisasjoner og deres tiltak.

For mer informasjon om bruker- og pårørendeorganisasjoner på rus- og psykisk helsefeltet anbefaler vi erfaringskompetanse.no sin oversikt.


STØTTET AV XProsjektet er støttet av Extrastiftelsen.