Blogg

Denne bloggen er et samarbeid mellom A-larm, LMS og BAR og har sitt utspring i pasientundervisningen og temadagene vi arrangerer gjennom prosjektet «Et bedre liv».

Formålet med bloggen er å videreformidle erfaringer vi gjør oss i gjennomføringen av prosjektet. Tekstene vil derfor hovedsaklig fokusere på temaer knyttet opp mot recovery, erfaringskunnskap, likepersonsarbeid, håp, brukermedvirkning og pårørende-involvering på rusfeltet.