220 døde av overdoser i 2016 – 220 ulike skjebner det snakkes altfor lite om.

Tekst: Kari Sundby, LMS

Sannheten er at det er helt unntaksvis. Det som vanligvis møter pårørende i dagene etter overdosedødsfallet er stillhet.

«Snakk med meg»  ble den soleklare tittelen da Michael Lindholm (LMS)  og undertegnede intervjuet pårørende om deres erfaringer med overdoser på oppdrag fra Helsedirektoratet.  Informantene skildret på ulikt vis at de hadde måttet håndtere sorgen, sjokket og de vanskelige tankene alene uten tilbud fra hjelpeapparatet i tiden etter dødsfallet.

Hva kommer det av at kommunene ikke etablerer krisehjelp til familie og venner etter overdosedødsfall? Det etableres ikke et møtested der berørte kan møtes og dele sorgen og få snakke med helsepersonell ved behov. Tvert imot, sorgen etter overdosedødsfall forblir en usynlig sorg de nærmeste må bearbeide så godt de kan uten offentlig oppmerksomhet. Hvorfor er det ikke like selvfølgelig at en mamma, pappa, sønn eller datter som sitter igjen i sjokk og fortvilelse ikke mottar den samme hjelpen som kommunene stiller med etter andre plutselige dødsfall?

Overdosedødsfall er et gedigent helseproblem
Et stort antall mennesker rammes direkte og indirekte hvert år.

De 220 som mistet livet i overdose i 2016 var brødre, søstre, kjærester og noens aller beste venn, hver og en med unike egenskaper. Derfor er sorgen og krisen som rammer familie og venner like tung som alle andre former for plutselig dødsfall, enten det skjer som følge av trafikkulykke, drap eller selvmord.

Det eneste disse 220 menneskene hadde felles, var rusavhengigheten. Men i den offentlige debatten er det fortsatt slik at rusavhengige beskrives som en gruppe og ikke som individer. Stereotype beskrivelser skaper avstand mellom de og oss. Avstand reduserer empatien vår og påvirker i hvilken grad samfunnet og den enkelte makter ta inn over seg alle de personlige tragediene som ligger bak overdosestatistikken. Manglende individualisering bidrar til å opprettholde stigma og myter, som igjen øker byrdene, både for den rusavhengige og for pårørende. Kanskje er det også slik at stereotypier og stigma kan gjøre helsepersonell mindre bevisst at pårørende ved overdosedødsfall har de samme behovene for hjelp og støtte som ved andre plutselige dødsfall?

Regjeringen tar overdosedødsfallene på alvor og skal ha honnør for det.
Det gir håp at vi har en helseminister som prioriterer rusomsorg og psykisk helsevern. Det er gledelig at den nasjonale overdosestrategien 2014 – 2017 «Ja visst kan du bli rusfri men først må du overleve», er besluttet forlenget. Det gir håp om at antall overdoser på sikt vil bli drastisk redusert. Det er også viktig at den forlengede strategien får som mål å konkretisere rutiner for hvordan helsepersonell skal møte familie og venner som opplever overdoser. Pårørende til rusavhengige står alene med vanskelige og ubearbeidede følelser på en måte som er til skade for dem selv og øvrig familie. Funn i levekårsundersøkelsen «Det gjennomsyrer jo hele livet» er i tråd med annen forskning og viste at pårørende til rusavhengige ofte får redusert psykisk og fysisk helse med påfølgende svekket arbeidsevne og en opplevelse av manglende trygghet i tilværelsen. (Birkeland og Weimand 2016).

Den 31 august er Verdens Overdosedag
Dagen pårørende kan minnes sine kjære og føle annerkjennelse og forståelse for sorgen de bærer på. Men det er også viktig at berørte benytter 31. august til å dele erfaringer og argumentere for gode forebyggende tiltak vi vet nytter. Synlighet reduserer stigma og øker kunnskap. Offentlig deling gir både de som dør, og de som sitter igjen, et ansikt og bidrar til økt bevissthet i samfunnet om hvilket gedigent helseproblem overdosestatistikken faktisk representerer.

Link til facebook

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s