220 døde av overdoser i 2016 – 220 ulike skjebner det snakkes altfor lite om.

Hvor mange kommuner tar ansvar for å gi sørgende familie og venner et sted å samles når tragedien rammer? Hvor mange blomster legges ned til minne om den døde? Hvor mange lys tennes?

Sexkarantene

Nina Kvamsdahl, som er en av mange bidragsytere i pasientundervisningen vår, tar i denne bloggen for seg et tema hun mener det er for lite fokus på i rusbehandling, sex og samliv etter behandling.